Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Inwestycji 

 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej


Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza

►Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia*/wypisu*/ wyrysu* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ I POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-5)

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 78k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 222.5k Format: .doc Pobierz

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4)

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 137.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2)

Data: 2016-04-08 10:09:40 Rozmiar: 138.5k Format: .doc Pobierz

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIANEGO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

Data: 2016-04-08 10:58:09 Rozmiar: 170k Format: .doc Pobierz

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIANEGO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Data: 2016-04-08 10:58:09 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIANEGO WNIOSKU O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-2)

Data: 2016-04-08 10:58:09 Rozmiar: 107k Format: .doc Pobierz

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIANEGO ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4)

Data: 2016-04-08 10:58:09 Rozmiar: 104.5k Format: .doc Pobierz

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIANEJ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ I POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-5)

Data: 2016-04-08 10:58:09 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Data: 2016-10-14 11:33:21 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 5181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-09-12 13:29:03
Czas publikacji: 2016-10-14 11:33:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak