REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 

 

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupia, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189)

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane sa na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Rejestr aktualny na dzień 1 stycznia 2016 roku

Nazwa rejestru:

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi:

Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136
96-128 Słupia
tel. 46 831 55 91

Sposób udostępniania :

  1. Dane w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

  1. Udostępniania danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  4. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 

Załączniki

księga rejestrowa instytucji kultury.pdf

Data: 2016-04-22 15:08:38 Rozmiar: 149.09k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2016-04-22 15:06:33
Czas publikacji: 2016-04-22 15:08:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak