Wersja archiwalna

GMINNY OśRODEK POMOCY SPOłECZNEJ Informacja o zakresie opieki pielę... 

 

 

GMINNY OśRODEK POMOCY SPOłECZNEJ

Informacja o zakresie opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia


 


Liczba odwiedzin : 4717
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-02-18 13:52:08
Czas publikacji: 2009-02-18 13:52:08
Data przeniesienia do archiwum: 2016-04-22