Uchwała nr XXIII/103/09 Rady Gminy Słupia z dnia 19 lutego 2009 roku... 

 

 

Uchwała nr XXIII/103/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
1.załącznik do uchwały nr XXIII/103/09
2.załącznik do uchwały nr XXIII/103/09

  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/246/2231

*********************************************************
Uchwała nr XXIII/104/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gmine Słupia  w roku 2009
***********************************************************
Uchwała nr XXIII/105/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
zmniejająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
************************************************************
Uchwała nr XXIII/106/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy
************************************************************
Uchwała nr XXIII/107/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
************************************************************
Uchwała nr XXIII/108/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia

 


Liczba odwiedzin : 742
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-03-05 11:47:18
Czas publikacji: 2009-03-05 11:47:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak