Uchwała Nr XXV/113/09 Rady Gminy Słupia  z dnia 29 kwietnia 2009 rok... 

 

 

Uchwała Nr XXV/113/09
Rady Gminy Słupia 
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
1.załącznik do uchwały Nr XXV/113/09
2.załącznik do uchwały Nr XXV/113/09
3.załącznik do uchwały Nr XXV/113/09
4.załącznik do uchwały Nr XXV/113/09

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/290/2445
*******************************************************
Uchwała Nr XXV/114/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
********************************************************
Uchwała Nr XXV/115/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 


Liczba odwiedzin : 602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-05-20 12:46:32
Czas publikacji: 2009-05-20 12:46:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak