Uchwały 

 

 


UCHWAŁA Nr II/5/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na rok 2003.
Uchwała Nr II/5/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/6/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.
Uchwała Nr II/6/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/7/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
o lasach i deklaracjach na podatek leśny.
Uchwała Nr II/7/2002

*****************************
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2003 rok
Uchwała Nr II/8/2002 

*****************************
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji o nieruchomościach i deklaracji
na podatek od nieruchomości. 
Uchwała Nr II/9/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/10/2002 Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok
Uchwała II/10/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/11/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok
Uchwała Nr II/11/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/12/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/12/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/13/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Komisji Budżetu i FinansówUchwała Nr II/13/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/14/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Komisji Rozwoju GospodarczegoUchwała Nr II/14/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/15/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania Komisji Statutowej
Uchwała Nr II/15/2002

*****************************

UCHWAŁA Nr II/16/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr II/16/2002

*****************************
UCHWAŁA Nr II/17/2002
Rady Gminy w Słupi
z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet radnychUchwała Nr II/17/2002

*****************************

 

  


Liczba odwiedzin : 931
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-03-18 14:57:40
Czas publikacji: 2004-03-18 14:57:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak