Uchwały 

 

 


Uchwała Nr IV/21/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr IV/21/2003

***************************

Uchwała Nr IV/22/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

Uchwała Nr IV/22/2003   

***************************

Uchwała Nr IV/23/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr IV/23/2003

 ***************************

   


Liczba odwiedzin : 939
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-03-18 15:22:18
Czas publikacji: 2004-03-18 15:22:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak