Uchwały 

 

 

Uchwała Nr V/24/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002 rok
Uchwała Nr V/24/03

*****************************

Uchwała Nr V/25/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtwi Gminy
Uchwała Nr V/25/03

*****************************

Uchwała Nr V/26/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Uchwała Nr V/26/03

*****************************

Uchwała Nr V/27/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok i zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budnyku Urzędu Gminy.
Uchwała Nr V/27/03

*****************************

Uchwała Nr V/28/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
i zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi wraz z salą gimnastyczną.
Uchwała V/28/03

*****************************

Uchwała Nr V/29/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasetnów i wysokości ich wynagrodzenia
Uchwała Nr V/29/03

*****************************

  


Liczba odwiedzin : 896
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-03-18 15:31:53
Czas publikacji: 2004-03-18 15:31:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak