Uchwały 

 

 


Uchwała Nr VI/30/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Słupia
Uchwała Nr VI/30/03

************************

Uchwała Nr VI/31/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie założenia publicznego Gimnazjum
w Winnej Górze
Uchwała Nr VI/31/03

*****************************
Uchwała Nr VI/32/03

Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/99 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Słupi
Uchwała Nr VI/32/03

*****************************

Uchwała Nr VI/33/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
uchylająca uchwałę Nr IV/11/99 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Słupi
Uchwała Nr VI/33/03

*****************************

Uchwała Nr VI/34/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/17/2002 Rady Gminy Słupia z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała Nr VI/34/03

*****************************

Uchwała Nr VI/35/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rokUchwała Nr VI/35/03

*****************************
Uchwała Nr VI/36/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwała Nr VI/36/03

*****************************

Uchwała Nr VI/37/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwała Nr VI/37/03

*****************************
Uchwała Nr VI/38/03
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie określenia procentowego wskaźnika zabezpieczenia funduszu na dodatki motywacyjneUchwała Nr VI/38/03

*****************************


 

  


Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-03-18 15:49:57
Czas publikacji: 2004-03-18 15:49:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak