UCHWAŁA Nr VIII/42/03 Rady Gminy Słupia z dnia 17 września 2003 roku... 

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/42/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/42/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/43/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 wrzesnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia

{uchwala_024}

***************************************

UCHWAŁA Nr VIII/44/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekrczającej granicę ustaloną w budżecie 2003 roku

Uchwała Nr VIII/44/03

****************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/45/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie 2003 roku

Uchwała Nr VIII/45/03

*****************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/46/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Słupia przekraczającego granicę ustaloną w budżecie 2003 roku

Uchwała Nr VIII/46/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/47/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr VIII/47/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/48/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie wyboru ławników sądowych

Uchwała Nr VIII/48/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/49/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Słupia w okręgu wyborczym nr 3

Uchwała Nr VIII/49/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr VIII/50/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie nadania statutu publicznemu Gimnazjum w Winnej Górze

Uchwała Nr VIII/50/03

******************************************************

  


Liczba odwiedzin : 910
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-04-23 13:41:21
Czas publikacji: 2004-04-23 13:41:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak