UCHWAŁA Nr IX/51/03 Rady Gminy Słupia z dnia 17 października 2003 ro... 

 

 

UCHWAŁA Nr IX/51/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 października 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr IX/51/03

*************************************

UCHWAŁA Nr IX/52/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 października 2003 roku

uchylająca uchwałę Nr VIII/46/03 Rady Gminy Słupia z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Słupia przekraczającego granicę ustaloną w budżecie 2003 roku.

Uchwała Nr IX/52/03

*************************************************

UCHWAŁA Nr IX/53/04

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 października 2003 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IX/53/03

**************************************

UCHWAŁA Nr IX/54/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 października 2003 roku

w sprawie wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupia

Uchwała Nr IX/54/03

****************************************************

  UCHWAŁA Nr IX/55/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 17 października 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

uchwała Nr IX/55/03

****************************************************

 


Liczba odwiedzin : 930
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-04-23 14:29:11
Czas publikacji: 2004-04-23 14:29:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak