UCHWAŁA Nr XI/58/03 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2003 roku w... 

 

 

UCHWAŁA Nr XI/58/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/58/03

****************************************

UCHWAŁA Nr XI/59/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potzreb wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XI/59/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr XI/60/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/60/03

***************************************************

UCHWAŁA Nr XI/61/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 3 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XI/61/03

****************************************************

  


Liczba odwiedzin : 958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-04-23 14:55:47
Czas publikacji: 2004-04-23 14:55:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak