UCHWAŁA Nr XII/62/03 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2003 roku... 

 

 

UCHWAŁA Nr XII/62/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego " Planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy" oraz " Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Uchwała Nr XII/62/03

******************************************************

UCHWAŁA Nr XII/63/03

Rady Gminy Słupia

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XII/63/03

****************************************************

  


Liczba odwiedzin : 954
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-04-23 15:02:21
Czas publikacji: 2004-04-23 15:02:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak