Uchwała Nr XIII/64/04Rady Gminy Słupiaz dnia 31 marca 2004 rokuw spraw... 

 

 

Uchwała Nr XIII/64/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XIII/64/04

***********************************************

Uchwała Nr XIII/65/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Uchwała Nr XIII/65/04

**********************************************

Uchwała Nr XIII/66/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok"
Uchwała Nr XIII/66/04

**********************************************

Uchwała Nr XIII/67/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych przebiegających przez obszar gminy Słupia, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XIII/67/04

***********************************************

Uchwała Nr XIII/68/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Uchwała Nr XIII/68/04

************************************************

Uchwała Nr XIII/69/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa
Uchwała Nr XIII/69/04


 

   


Liczba odwiedzin : 1924
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-05-17 11:42:18
Czas publikacji: 2004-05-17 11:42:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak