Uchwała Nr XX/96/04 Rady Gminy Słupia z dnia 26 listopada 2004 roku w... 

 

 

Uchwała Nr XX/96/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

Uchwała Nr XX/96/04

Uchwała Nr XX/97/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Uchwała Nr XX/97/04

Uchwała Nr XX/98/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
 w sprawie określenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

Uchwała Nr XX/98/04

Uchwała Nr XX/99/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie okreśelnia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XX/99/04

Uchwała Nr XX/100/04
Rady Gminy Słupia
 z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr XX/100/04
********************************

Uchwała Nr XX/101/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XX/101/04
********************************

Uchwała Nr XX/102/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX/102/04
*********************************

Uchwała Nr XX/103/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XX/103/04
**********************************

Uchwała Nr XX/104/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie odwołania radnego Józefa Dudy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupia

Uchwała Nr XX/104/04

 


Liczba odwiedzin : 825
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-05-10 13:10:13
Czas publikacji: 2005-05-10 13:10:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak