Uchwała Nr XXII/109/04Rady Gminy Słupiaz dnia 30 grudnia 2004 rokuw sp... 

 

 

Uchwała Nr XXII/109/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok"

Uchwała Nr XXII/109/04
*******************************

Uchwała Nr XXII/110/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/110/04
*******************************

Uchwała Nr XXII/111/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXII/111/04
*************************

Uchwała Nr XXII/112/04
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupia

Uchwała Nr XXII/112/04

 


Liczba odwiedzin : 811
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-05-10 14:02:33
Czas publikacji: 2005-05-10 14:02:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak