Uchwała Nr XXIII/113/05Rady Gminy Słupiaz dnia 28 stycznia 2005 rokuw... 

 

 

Uchwała Nr XXIII/113/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Palnu Gospodarki Odpadami dla Gminy Słupia

Uchwała Nr XXIII/113/05
Załącznik Nr 1 do uchwały XXIII/113/05
zał. 1 do załącznika Nr 1 do uchwały XXIII/113/05
zał.2 do załącznika Nr 1 uchwały Nr XXIII/113/05
zał.Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał.1 do załacznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał 2a do załącznika 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał 2b do załącznika 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał 3a do załącznika 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał 3b do załącznika 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
zał 4 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/05
załącznik nr 5 do załacznika Nr 2 do uchwały XXIII/113/05
załącznik 5 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/05 (2)
załacznik 5 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/05(3)
załącznik 5 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/113/2005(4)

**********************************
Uchwała Nr XXIII/114/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali stanowiących mienie komunalne w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXIII/114/05

********************************************
Uchwała Nr XXIII/115/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia

Uchwała Nr XXIII/115/05

********************************************
Uchwała Nr XXIII/116/05
Rady Gminy Słupia
 z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Oświaty Kultury i Sportu w Słupi

Uchwała Nr XXIII/116/05

********************************************
Uchwała Nr XXIII/117/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2005 roku
 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia

Uchwała Nr XXIII/117/05

 


Liczba odwiedzin : 861
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-09-28 12:09:14
Czas publikacji: 2005-09-28 12:09:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak