Uchwała Nr XXIV/118/05Rady Gminy Słupiaz dnia 30 marca 2005 roku w spr... 

 

 

Uchwała Nr XXIV/118/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 marca 2005 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/118/05

******************************************
Uchwała NR XXIV/119/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/119/05 

**********************************
Uchwała Nr XXIV/120/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Uchwała Nr XXIV/120/05

 


Liczba odwiedzin : 821
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-09-28 13:40:04
Czas publikacji: 2005-09-28 13:40:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak