Uchwała Nr XXV/121/05Rady Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2005 rokuw s... 

 

 

Uchwała Nr XXV/121/05
Rady Gminy Słupia
 z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXV/121/05

******************************
Uchwała Nr XXV/122/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placókach oświatych prowadzonych przez Gminę Słupia

Uchwała Nr XXV/122/05

******************************
Uchwała Nr XXV/123/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nabycie części niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Winna Góra do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XXV/123/05

****************************
Uchwała Nr XXV/124/05
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nabycie części niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Marianów do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/124/05

**************************
Uchwała Nr XXV/125/05
Rady Gminy Słupia
 z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXV/125/05

 


Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-09-28 14:17:39
Czas publikacji: 2005-09-28 14:17:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak