Zarządzenie nr 1/2012 (2115 KB)Wójta Gminy Słupiaz dnia 2 stycznia... 

 

 

Zarządzenie nr 1/2012 (2115 KB)
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 stycznia 2012 roku
w sprawie nadnia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupi

Zarządzenie nr 2/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony informacji niejawnych występujących w Urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenie nr 3/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 stycznia 2012 roku
w sprawie stanowisk w Urzędzie Gminy Słupia których wykonywanie może łaczyć się z dostępem do informacji niejawnych posiadającyh klauzulę tajności "poufne" i "zastrzeżone"

Zarządzenie nr 4/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie

Zarządzenie nr 5/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 19 stycznia 2012 roku
zminnające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 6/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 lutego 2012 roku
w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne - w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajnosci.

Zarządzenie nr 7/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 8/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 lutego 2012 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu wpsółpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustway o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 roku

Zarządzenie nr 10/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 9 marca 2012 roku
w sprawie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego i utworzenia Autonomicznego Stanowiska Komputerowego w urzędzie Gminy Słupia

Zarządzenie nr 11/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 12/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 13/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie powołania komosji socjalnej

Zarządzenie nr 14/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2012-2015

Zarządzenie nr 15/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 kwietm=nia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 16/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 18/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 19/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 2 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 20/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2012
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie I etapu projektu pod nazwą " Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem terenu we wsi Winna  Góra"

Zarządzenie nr 22/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przjeściowego deficytu budżetu roku 2012

Zarządzenie nr 23/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 1 czerwca 2012 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 24/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 4 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 25/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 26/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zarządzenie nr 27/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 cczerwca 2012 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zarządzenie nr 28/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 29/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 30/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2012-2015

Zarządzenie nr 31/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 lipca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku " Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Słupia"

Zarządzenie nr 32/2012
Wójta Gminy Słupia - Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 18 lipca 2012 roku
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Słupia

Zarządzenie nr 34/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 35/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 36/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 37/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 38/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 39/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy  i zmian w w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 40/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 41/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Słupia

Zarządzenie nr 42/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 43/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 28 wrzesnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 44/2012
Wójta gminy Słupia
z dnia 28 wwrześnia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie

Zarządzenie nr 45/2012
Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia
z dnia 10 października 2012 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku " Plajnu Obrony  Cywilnej Gminy Słupia"

Zarządzenie nr 46/2012
Wójta Gminy - Szefa Obrony cywilnej Gminy Słupia
z dnia 17 października 2012 roku
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Słupia

Zarządzenie nr 47/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok.

Zarządzenie nr 48/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 49/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2012 rok.

Zarządzenie nr 50/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 02 listopada 2012 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Słupia

Zarządzenie nr 51/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 52/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 6 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 53/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 54/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 55/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 56/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 57/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi

Zarządzenie nr 58/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie przygotowania stanowiska kierownika Wójta Gminy Słupia oraz zasad jego funkcjonowania

Zarządzenie nr 59/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 60/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 61/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 62/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 63/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finsnsowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie nr 64/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2012 rok

Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Gminy w Słupi

Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla potrzeb realizacji projektu " Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia"
 

 


Liczba odwiedzin : 711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-04-12 11:22:17
Czas publikacji: 2017-04-10 12:33:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak