Uchwała Nr XXXIII/151/06 Rady Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2006r.w... 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/151/06
Rady Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
Uchwała Nr 151
*******************************

Uchwała Nr XXXIII/152/06
Rady Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr XXXIII/152/06
*********************************

Uchwała Nr XXXIII/153/06
Rady Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 


Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2007-04-24 09:42:10
Czas publikacji: 2007-04-24 09:42:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak