Uchwała Nr XXXIV/154/06Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 rok... 

 

 

      Uchwała Nr XXXIV/154/06
Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupia
      Uchwała Nr XXXIV/154/06
**********************************
      Uchwała Nr XXXIV/155/06
Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
      Uchwała Nr XXXIV/155/06
**********************************
    Uchwała Nr XXXIV/156/06
Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2006 rok
     Uchwała Nr XXXIV/156/06 
************************************
    Uchwała Nr XXXIV/157/06
Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie :zaciągnięcia kredytu długoterminowego
    Uchwała Nr XXXIV/157/06 
************************************

 


Liczba odwiedzin : 766
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2007-06-08 09:09:14
Czas publikacji: 2007-06-08 09:09:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak