Uchwała Nr XXXVII/170/06Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 r... 

 

 

   Uchwała Nr XXXVII/170/06
Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie Regulaminu dostarczania wody na
terenie Gminy Słupia
   Uchwała nr XXXVII/170/2006
*****************************************
   Uchwała Nr XXXVII/171/06
Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania
bezdomnnych zwierząt i zapewniena im opieki 
   Uchwała nr XXXVII/171/2006
*****************************************
    Uchwała Nr XXXVII/172/06
Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
    Uchwała nr XXXVII/172/2006  
******************************************
   Uchwała Nr XXXVII/173/06
Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/147/06
Rady gminy Słupia z dnia 29 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Skierniewickiemu na realizację zadań bieżących i 
inwestycyjnych przy drogach powiatowych
    Uchwała nr XXXVII/173/2006
******************************************
   Uchwała Nr XXXVII/174/06
Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Skierniewickiemu na zorganizowanie imprezy masowej
w związku z organizacją Dożynek Powiatowych
   Uchwała nr XXXVII/174/2006 

 


Liczba odwiedzin : 695
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2007-06-08 09:44:05
Czas publikacji: 2007-06-08 09:44:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak