Rady Gminy Słupiaz dnia 21 marca 2007rw sprawie uchwale... 

 

 

Uchwała nr V/17/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na roko 2007.
*****************************************
Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
********************************************
Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupi.
*********************************************
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania
wody na ternie Gminy Słupia.
**********************************************
Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
zabudowanej nieruchomości.
*********************************************
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Słupia
z dnia 21 marca 2007r
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
********************************************
 


Liczba odwiedzin : 731
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2007-06-26 14:41:25
Czas publikacji: 2007-06-26 14:41:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak