Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2007roku w sprawie b... 

 

 

Uchwała Nr VIII/32/07
Rady Gminy Słupia 
z dnia 29 czerwca 2007roku
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok 
oraz zmian w budżecie gminy na 2007 rok
******************************************
Uchwała NrVIII/33/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania Planu
Rozwoju Lokalnego na Lata 2007-2013
******************************************
Uchwała NrVIII/34/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Sekretarza Gminy
*****************************************
Uchwała NrVIII/35/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie warunków odpłatności za pomoc
w formie posiłku udzielonego w ramach programu
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 


Liczba odwiedzin : 748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2007-07-13 11:25:15
Czas publikacji: 2007-07-13 11:25:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak