Zarządzenie 1/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 stycznia 2004 rokuw sp... 

 

 

Zarządzenie 1/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 stycznia 2004 roku
w sprawie okreslenia zakresu i trybu wspierania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupiazarządzenie 1/04
*****************
Zarządzenie 2/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 lutego 2004 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogolnokształcących w Winnej Górze zarządzenie 2/04
*****************
Zarządzenie 3/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia opłat za wynajem obiektów, pomieszczeń i urządzeń kultury zarządzenie 3/04
*****************
Zarządzenie 4/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 marca 2004 roku
w sprawie okreslenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością delegującego, wykorzystanych do celów służbowych zarządzenie 4/04
*****************
Zarządzenie 5/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rokzarządzenie 5/04
*****************
Zarządzenie 6/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 6 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok zarządzenie 6/04
*****************
Zarządzenie 7/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 maja 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok do uchwały Nr XIV/73/04zarządzenie 7/04
*****************
Zarządzenie 8/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 maja 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rokzarządzenie 8/04
*****************
Zarządzenie 9/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku zarządzenie 9/04
*****************
Zarządzenie 10/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 24 maja 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 10/04
*****************
Zarządzenie 11/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, roboty budowalne i dostawy materiałów zapewniających funkcjonowanie gminy zarządzenie 11/04
*****************
Zarządzenie 12/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok do uchwały XV/74/04 zarządzenie 12/04
****************
Zarządzenie 13/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 czerwca 2004 roku
w sprawie okreslenia szczególowości układu wykonawczego zmian w budżecie gminy na 2004 rok do uchwały XV/75/04zarządzenie 13/04  
*****************
Zarządzenie 14/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rokzarządzenie 14/04
*****************
Zarządzenie 15/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 15/04
*****************
Zarządzenie 16/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz przeniesienia rezerwy budżetowejzarządzenie 16/04
*****************
Zarządzenie 17/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 lipca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rokzarządzenie 17/04
*****************
Zarządzenie 18/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2004 roku
w sprawie ustalenia ceny za złomowane kaloryfery i rury centralnego ogrzewianiazarządzenie 18/04
*****************
Zarządzenie 19/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 sierpnia 2004 roku zarządzenie 19/04
*****************
Zarządzenie 20/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 6 sierpnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych zarządzenie 20/04
*****************
Zarządzenie 21/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 10 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 21/04
*****************
Zarządzenie 22/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zminy budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok do Uchwały Nr XVII/76/04zarządzenie 22/04
*****************
Zarządzenie 23/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie zminy budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 23/04
*****************
Zarządzenie 24/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 24 września 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 24/04
*****************
Zarządzenie 25/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przeniesienia rezerwy budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok  
zarządzenie 25/04
*****************
Zarządzenie 26/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok i zmian w budżecie gminy na 2004 rok
zarządzenie 26/04
*****************
Zarządzenie 27/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 listopada 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 27/04
*****************
Zarządzenie 28/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 listopada 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmian w budzecie gminy na 2004 rok do Uchwały Nr XIX/91/04 zarządzenie 28/04
*****************
Zarządzenie 29/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 grudia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 29/04
*****************
Zarządzenie 30/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 6 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz zmiany budżetu gminy na 2004 rok zarządzenie 30/04
*****************
Zarządzenie 31/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonaczego zmiany Uchwały Nr XIX/91/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok do uchwały Nr XXI/105/04 zarządzenie 31/04
*****************
Zarządzenie 32/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok do uchwały Nr XXI/107/04 zarządzenie 32/04
*****************
Zarządzenie 33/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych zarządzenie 33/04
*****************
Zarządzenie 34/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego zmiany budżetu gminy na 2004 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok zarządzenie 34/04
*****************
Zarządzenie 35/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie przeniesienia rezerwy budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na 2004 rok
zarządzenie 35/04
*****************
Zarządzenie 36/2004 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych zarządzenie 36/04

 


Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2005-11-18 14:18:39
Czas publikacji: 2005-11-18 14:18:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak