Wójta Gminy Słupia z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie okre... 

 

 

zarządzenie nr 2/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 marca 2006 roku 
w sprawie określenia szczegółowośći
układu wykonawczego
budżetu gminy na 2006 rok.
*******************************
zarządzenie nr 3/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 rok.
********************************
zarządzenie nr 4/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
*********************************
zarządzenie nr 5/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 4 kwitnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006
********************************
zarządzenie nr 6/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 maja 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2006
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
*********************************
zarządzenie nr 7/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 maja 2006 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006
**********************************
zarządzenie nr 8/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie zmian budzetu gminy na 2006 rok 
zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz
przeniesienia rezerwy budżetowej na 2006 rok
*************************************
Zarządzenie 9/06Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie okreslenia szczegółowości
układu wykonawczego zmian w budżecie gminy
na 2006 rok do Uchwały Nr XXXIV/156/06
*************************************
Zarządzenie 10/06Wójta Gminy Słupia
z dnia 5 czerwca 2006 roku
w sprawie przeniesienia rezerwy budżetowej
na 2006 rok
************************************
Zarządzenie11/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006
****************Wó********************
Zarządzenie 12/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr XXXV/168/06
***********************************
Zarządzenie 13/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
***********************************
Zarządzenie 14/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr XXXVI/169/06
***********************************
zarządzenie nr 15/2007Wójta Gminy Słupia
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
************************************
Zarządzenie 16/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr XXXVII/172/06
************************************
Zarządzenie17/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 18 września 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
*************************************
zarządzeni nr 18/06Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
**************************************
Zarządzenie 19/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
************************************
Zarządzenie 20/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 pażdziernika 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
************************************
Zarządzenie 21/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 pażdziernika 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr XXXVIII/175/06
************************************
Zarządzenie 22/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 3 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok
***********************************
Zarządzenie 23/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany w budżetu gminy na
2006 rok
************************************
Zarządzenie 24/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 10 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany  budżetu gminy na
2006 rok
************************************
Zarządzenie 25/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany  budżetu gminy na
2006 rok
************************************
zarządzenie 26/06Wójta Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz zmian w budżecie gminy na 2006 rok

************************************
Zarządzenie 27/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany  budżetu gminy na
2006 rok
************************************
Zarządzenie 28/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr II/9/06
***********************************
Zarządzenie 29/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej
i ustalenia jej zadań i trbu pracy
***********************************
Zarządzenie 30/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 12 grudnia 2006 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
***********************************
Zarządzenie 31/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 20 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
oraz przeniesienia rezerwy budżetowej na
2006 rok
*************************************
Zarządzenie 32/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych
************************************
Zarządzenie 33/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia szczegółowości układu
wykonawczego zmian w budżecie gminy na
2006 rok do Uchwały Nr III/15/06
**********************************
Zarządzenie 34/2006Wójta Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w  budżecie gminy na
2006 rok

 


Liczba odwiedzin : 684
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2007-11-29 09:43:47
Czas publikacji: 2007-11-29 09:43:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak