Uchwała Nr XII/47/07 Rady Gminy Słupia z dnia 28 listopada 2007 roku... 

 

 

Uchwała Nr XII/47/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku 
rolnego
*******************************************************************
Uchwała Nr XII/48/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie określenia stawek od środków transportowych
*********************************************************************
Uchwała Nr XII/49/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupi
**********************************************************************
Uchwała Nr XII/50/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie okreśelnia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słupia w roku 2008
*********************************************************************
Uchwała Nr XII/51/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
***********************************************************************
Uchwała Nr XII/52/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok oraz zmian w budżecie 
gminy na 2007 rok
*************************************************************************
Uchwała Nr XII/53/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 


Liczba odwiedzin : 1482
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-01-03 13:29:25
Czas publikacji: 2008-01-03 13:29:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak