Uchwała Nr XIII/54/07 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2007 roku... 

 

 

Uchwała Nr XIII/54/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia na rok 2008 Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
*******************************************************
Uchwała Nr XIII/55/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
*********************************************************
Uchwała Nr XIII/56/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
*********************************************************
Uchwała Nr XIII/57/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słupia
*******************************************************
Uchwała Nr XIII/58/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi oganami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r
********************************************************
Uchwała NrXIII/59/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r
*******************************************************
Uchwała Nr XIII/60/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2007 rok
******************************************************
Uchwała Nr XIII/61/07
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiSkierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie 
porad lekarza w 2008 roku
****************************************************

 


Liczba odwiedzin : 666
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-01-22 15:17:29
Czas publikacji: 2008-01-22 15:17:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak