Uchwała Nr XVI/68/08 Rady Gminy Słupia z dnia 24 kwietnia 2008 roku... 

 

 

Uchwała Nr XVI/68/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
************************************************************
Uchwała Nr XVI/69/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
1 Załacznik do Uchwały XVI/69/08
2 Załącznik do Uchwały Nr XVI/69/08
3 Załącznik do Uchwały Nr XVI/69/08
**************************************************************
Uchwała Nr XVI/70/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozowju Gospodarczego
***************************************************************
Uchwała Nr XVI/71/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
**************************************************************
Uchwała Nr XVI/72/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
*************************************************************
Uchwała Nr XVI/73/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zmian
w budżecie gminy na 2008 rok
*************************************************************

 


Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-04-30 10:03:38
Czas publikacji: 2008-04-30 10:03:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak