Uchwała Nr XVII/74/08 Rady Gminy Słupia z dnia 20 maja 2008 roku w... 

 

 

Uchwała Nr XVII/74/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawie likwidacji szkoły
************************************************
Uchwała Nr XVII/75/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do wniesienia odpowiedzi
na skargę i do reprezentowania Gminy Słupia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wskutek skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
***************************************************
Uchwała Nr XVII/76/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawiE przystąpienia Gminy Słupia do Stowarzyszebnia LOKALNA GRUPA DZIAłANIA - "GNIAZDO"
***************************************************
Uchwała Nr XVII/77/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok oraz uchwalenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010
***************************************************
Uchwała Nr XVII/78/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)"

 


Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-05-29 13:48:51
Czas publikacji: 2008-05-29 13:48:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak