Uchwała Nr XIX/83/08 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2008 roku... 

 

 

Uchwała Nr XIX/83/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
************************************************************************
Uchwała Nr XIX/84/08
Rady Gminy Słupia
z dnia  29 sierpnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznychszkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gmine Słupia
*************************************************************************
Uchwała Nr XIX/85/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
*************************************************************************
Uchwała Nr XIX/86/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

 


Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-10-21 10:01:02
Czas publikacji: 2008-10-21 10:01:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak