Uchwała Nr XXI/88/08 Rady Gminy Słupia z dnia 28 listopada 2008 roku... 

 

 

Uchwała Nr XXI/88/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego
***************************************************************
Uchwała Nr XXI/89/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
***************************************************************
Uchwała Nr XXI/90/08
Rady gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
***************************************************************
Uchwała Nr XXI/91/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
****************************************************************
Uchwała Nr XXI/92/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
****************************************************************
Uchwała Nr XXI/93/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Strazy Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
****************************************************************
Uchwała Nr XXI/94/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słupia w roku 2009
1.Załącznik do Uchwały Nr XXI/94/08
2.Załącznik do Uchwały Nr XXI/94/08

*****************************************************************
Uchwała Nr XXI/95/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodaowania przestrzennego Gminy Słupia
*****************************************************************
Uchwała Nr XXI/96/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
*****************************************************************
Uchwała Nr XXI/97/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 


Liczba odwiedzin : 1012
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2008-12-10 10:59:25
Czas publikacji: 2008-12-10 10:59:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak