Uchwała Nr XXII/98/08 Rady Gminy Słupia z dnia  30 grudnia 2008 roku... 

 

 

Uchwała Nr XXII/98/08
Rady Gminy Słupia
z dnia  30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia na rok 2009 Programu Współpracy Gminy Słupia
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
*******************************************************************
Uchwała Nr XXII/99/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
********************************************************************
Uchwała Nr XXII/100/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Progamu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
********************************************************************
Uchwała Nr XXII/101/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2008 rok
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2008 rok
********************************************************************
Uchwała Nr XXII/102/08
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i
koorydynowanie porad lekarza psychiatry w 2009 roku.

 


Liczba odwiedzin : 1956
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-01-16 09:29:07
Czas publikacji: 2009-01-16 09:29:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak