Uchwała Nr XLI/173/10 Rady Gminy Słupia z dnia 21 października 2010... 

 

 

Uchwała Nr XLI/173/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XLI/173/10 (173 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/349/3087

*********************************************************

Uchwała Nr XLI/174/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XLI/174/10 (2544 KB)

**************************************************************

Uchwała Nr XLI/175/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą " Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Sołeckiej wraz z remontem chodników i miejsc postojowych w centrum wsi Słupia"

Uchwała Nr XLI/175/10 (261 KB)
***************************************************************

Uchwała Nr XLI/176/10
Rady Gminy Słupia

z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gzów na lata 2010-2016
Uchwała XLI/176/10 (194 KB)
Załącznik do uchwały cz .1 (1515 KB), Załącznik do uchwały cz. 2 (570 KB)
****************************************************************

Uchwała Nr XLI/177/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2009-2015

Uchwała Nr XLI/177/10 (198 KB)
Załącznik do Uchwały XLI/177/10 (36 KB)


 


Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2010-12-14 10:42:54
Czas publikacji: 2010-12-14 10:42:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak