Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

2018-01-18 10:23:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

2017-11-22 12:08:44
Informacja o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-09-25 14:41:26
Program współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-09-25 14:40:02
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku

2017-08-21 13:43:21
Ogłoszenie KRUS dot. wyłudzenia od rolników pieniędzy pod pozorem ścigania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

2017-07-21 15:17:04
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2017-07-20 08:52:42
komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2017 roku

2017-06-14 11:10:03
Obwieszczenia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przybudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia realizowana na działkach nr ew.215- obręb 4 Modła, 154 i 143 - obręb 7 Słupia.

2017-04-20 09:40:05
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku

2017-02-23 07:57:28