Uchwała Nr XXVII/117/09 Rady Gminy Słupia z dnia 26 czerwca 2009 rok... 

 

 

Uchwała Nr XXVII/117/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia
1.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
2.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
3.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
4.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
5.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
6.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
7.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
8.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
9.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
10.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
11.załącznik do uchwały nr XXVII/117/09
**********************************************************************
Uchwała nr XXVII/118/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
***********************************************************************
Uchwała nr XXVII/119/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 


Liczba odwiedzin : 1715
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-08-14 11:42:55
Czas publikacji: 2009-08-14 11:42:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak