Uchwała nr XXVII/119/09 Rady Gminy Słupia z dnia 29 lipca 2009 roku... 

 

 

Uchwała nr XXVII/119/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
**************************************************
Uchwała nr XXVIII/120/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
**************************************************
Uchwała nr XXVIII/121/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 rok
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia, Gzów, Podłęcze z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Słupia.
****************************************************
Uchwała nr XXVIII/122/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia, Gzów, Podłęcze

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/267/2330
***************************************************
Uchwała nr XXVIII/123/09
Rady  Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Słupia, gmina Słupia, dla fragmentów wsi Słupia z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia
****************************************************
Uchwała nr XXVIII/124/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Słupia, gmina Słupia, dla fragmentu wsi Słupia

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/267/2331

 


Liczba odwiedzin : 699
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-08-14 12:02:42
Czas publikacji: 2009-08-14 12:02:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak