Protokół nr XXIII/2009 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Słupia odbytej... 

 

 

Protokół nr XXIII/2009
z obrad XXIII sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 19 lutego 2009 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi
****************************************************
Protokół nr XXIV/2009
z obrad XXIV sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 31 marca 2009 roku
w sali konferencyjenj w Urzędzie Gminy w Słupi
****************************************************
Protokół nr XXV/2009
z obrad  XXV sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku
w sali konferencyjenj w Urzędzie Gminy w Słupi
****************************************************
Protokół nr XXVI/2009
z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 22 maja 2009 roku
w sali konferencyjenj w Urzędzie Gminy w Słupi
******************************************************
Protokół nr XXVII/2009
z obrad XXVII/2009 sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 26 czerwca 2009 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi
******************************************************
Protokół nr XXVIII/2009
z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 29 lipca 2009 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Słupi
*********************************************************
Protokół Nr XXX/2009
z obrad XXX sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 26 października 2009 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi

 


Liczba odwiedzin : 740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2009-08-17 10:25:14
Czas publikacji: 2009-08-17 10:25:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak