Uchwała Nr XXX/129/09 Rady Gminy Słupia z dnia 26 października 2009... 

 

 

Uchwała Nr XXX/129/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Modła i Gzów.
********************************************
Uchwała Nr XXX/130/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok
********************************************
Uchwała Nr XXX/131/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie uchwalenia na rok 2010 Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Liczba odwiedzin : 613
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2010-01-05 13:04:00
Czas publikacji: 2010-01-05 13:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak