Uchwała Nr XXXI/132/09 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2009 ro... 

 

 

Uchwała Nr XXXI/132/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od srodków transportowych

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/380/3262

********************************************************
Uchwała Nr XXXI/133/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok
********************************************************
Uchwała Nr XXXI/134/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/396/3559

*********************************************************
Uchwała Nr XXXI/135/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgady na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy  celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

 


Liczba odwiedzin : 658
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2010-01-05 12:19:49
Czas publikacji: 2010-01-05 12:19:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak