Uchwała Nr XXXII/136/09 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009 rok... 

 

 

Uchwała Nr XXXII/136/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
*******************************************
Uchwała Nr XXXII/137/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
*******************************************
Uchwała Nr XXXII/138/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok
*******************************************
Uchwała Nr XXXII/139/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koorydynowanie porad lekarza psychiatry w 2010 roku
******************************************
Uchwała Nr XXXII/140/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Winna Góra na lata 2009-2015
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/140/09 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009 roku
****************************************
Uchwała Nr XXXII/141/09
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 


Liczba odwiedzin : 2106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2010-01-07 15:09:18
Czas publikacji: 2010-01-07 15:09:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak