Uchwała nr XXXIV/145/10 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2010 roku... 

 

 

Uchwała nr XXXIV/145/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
********************************************************
Uchwała nr XXXIV/146/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupia
*******************************************************
Uchwała nr XXXIV/147/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Modła, Gzów, Bonarów i Podłęcze
**********************************************************
Uchwała nr XXXIV/148/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Bonarów oraz Krosnowa
*********************************************************
Uchwała nr XXXIV/149/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2010 rok
***********************************************************
Uchwała nr XXXIV/150/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia na lata 2010-2013 ( z uwzględnieniem perspektywy do 2032)"
Program usuwania zawierających azbest z terenu gminy Słupia
1.Załącznik
2.Załącznik
*************************************************************
Uchwała nr XXXIV/151/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/144/10 Rady Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/142/1184
***********************************************************
Uchwała nr XXXIV/152/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Projektu pt. " Twoje  życie to twoja kompozycja"  w ramach Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


Liczba odwiedzin : 594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2010-05-12 12:56:03
Czas publikacji: 2010-05-12 12:56:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak