Uchwała Nr XXXV/153/10 (96 KB) RADY GMINY SŁUPIA z dnia 14 kwietnia... 

 

 

Uchwała Nr XXXV/153/10 (96 KB)
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. " Dajmy szansę naszym dzieciom" w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 


Liczba odwiedzin : 530
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2010-08-02 12:15:25
Czas publikacji: 2010-08-02 12:15:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak