UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/10 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 30 lipca 2010 rok... 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała 159 (12151 KB)
*******************************************************

UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą " Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi"

Uchwała Nr XXXVIII/160/10 (1868 KB)
********************************************************

UCHWAŁA Nr XXXVIII/161/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego

Uchwała Nr XXXVIII/161/10 (1477 KB)
*******************************************************

UCHWAŁA Nr XXXVIII/162/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słupia

Uchwała Nr XXXVIII/162/10 (1079 KB)
******************************************************

UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/22/2001 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/251/2046
********************************

UCHWAŁA Nr XXXVIII/164/10
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słupia za pierwsze półrocze

Uchwała Nr XXXVIII/164/10 (1903 KB)
 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2010-08-31 15:39:32
Czas publikacji: 2010-08-31 15:39:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak