Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2010r. w sp... 

 

 

Uchwała Nr III/7/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Uchwała Nr III/7/10 (579 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/8/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Uchwała Nr III/8/10 (527 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/9/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr III/9/10 (681 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/10/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2011 roku
Uchwała Nr III/10/10 (226 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/11/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/148/10 o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Bonarów oraz Krosnowa
Uchwała Nr III/11/10 (251 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/12/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała nr III/12/10 (1728 KB)
************************************************
Uchwała Nr III/13/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/89/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/13/10 (199 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/7/45
************************************************
Uchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 grudnia 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XX/99/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
Uchwała Nr III/14/10 (223 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/7/46
************************************************  
 
 

 


Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2011-02-23 15:01:31
Czas publikacji: 2011-02-23 15:01:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak