Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2011r. w s... 

 

 

Uchwała Nr IV/15/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
Uchwała NrIV/15/11 (1074 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/185/1887
************************************************
Uchwała Nr IV/16/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2011-2015
Uchwała Nr IV/16/11 (765 KB)
************************************************
Uchwała Nr IV/17/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rad sołeckich
Uchwała Nr IV/17/11 (170 KB)
************************************************
Uchwała Nr IV/18/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała Nr IV/18/11 (202 KB)
************************************************
Uchwała Nr IV/19/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Słupia
Uchwała Nr IV/19/11 (198 KB)
************************************************

 


Liczba odwiedzin : 12733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2011-03-30 13:12:55
Czas publikacji: 2011-03-30 13:12:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak