Rady Gminy Słupia z dnia 26 pażdziernika 2012 roku w sp... 

 

 

Uchwała Nr XXII/100/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 pażdziernika 2012 roku
w sprawie uchwalenia na rok 2013 Programu Wspołpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku opublicznego i o wolontariacie.
********************************
Uchwała XXII/101/12
Wójta Gminy Słupia
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansoweju Gminy Słupia na lata 2012-2015
******************************
Uchwała NR XXII/102/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 

 


Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-12-13 11:57:23
Czas publikacji: 2012-12-13 11:57:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak