Uchwała Nr VI/25/11 (174 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011... 

 

 

Uchwała Nr VI/25/11 (174 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
*******************************
Uchwała Nr VI/26/11 (162 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Słupia
********************************
Uchwała Nr VI/27/11 (1403 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 marac 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i  zmian w budżecie gminy na 2011 rok
******************************

 


Liczba odwiedzin : 470
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-07-20 10:34:16
Czas publikacji: 2011-07-20 10:34:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak