z obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupia odbyt... 

 

 

Protokół Nr XVII/2012
z obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 6 marca 2012 roku
w slai konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi
**********************************
Protokół Nr XVIII/2012
z obrad XVIII sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 30 marca 2012 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi
Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami tyj. 28 stycznia 2012r. 30 marca 2012r
*********************************
Protokół Nr XIX/2012
z obrad XIX sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 31 maja 2012 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Słupi
Informacja z pracy Wójta w okresie miedzy sesjami tj. od dnia 31 maraca 2012 roku do 30 maja 2012 roku
************************************
Protokół Nr XX/2012
z obrad XX Sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Słupia
Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami tj. od 31 maja 2012 roku do 27 czerwca 2012 rokuu
***************************************
Protokół Nr XXI/2012
z obrad XXI Sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy  Słupia
Informacja z pracy Wójta w okrseie między sesjami tj. od dnia 28 czerwca 2012 roku do 28 sierpnia 2012 roku
****************************************
Protokół Nr XXII/2012
z obrad XXII sesji Rady Gminy Słupia
odbytej w dniu 26 października 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupia

 


Liczba odwiedzin : 465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-11-23 13:30:19
Czas publikacji: 2012-11-23 13:30:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak